Sesuatu yang sama besar pada sesuatu yang sama adalah sama besar satu sama lain. Dan jika […]